Ελιμείας, δήμος

Ελιμείας, δήμος
Νέος δήμος (6.429 κάτ.) του νομού Κοζάνης, που συστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Αμυγδαλέας, Άνω Κώμης, Καισάρειας, Κάτω Κώμης, Κοντοβουνίου, Κρόκου και Σπάρτου, οι οποίες καταργήθηκαν, καθώς και από τον οικισμό Μηλέα της πρώην κοινότητας Κερασέας, ο οποίος αποσπάστηκε από αυτήν. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Κρόκος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Kozani — Gemeinde Kozani Δήμος Κοζάνης (Κοζάνη) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”